2019-10-01 10:23:59

INDONAL v léčbě mastopatií MUDr. BELLA

    I3C a mastodynie

MUDr. Vladimír Bella, Ph. D.           

 Onemocnění a změny prsů se u žen vyskytují velmi často. Sem patří karcinom prsu, nezhoubné nádory prsu a hormonální změny prsů, které se mohou projevit ložiskovou dysplazií (deformací), cystami nebo mastodynií. Karcinom prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním ze všech onkologických onemocnění u žen. Je to určitě nejzávažnější onemocnění prsů. Mnohem více žen ale uvádí mastodynii (bolest prsou).

 Bolesti prsou patří k nejčastějším změnám u žen. Přibližně 50 – 80 % žen uvádí mastodynii, ale pouze malé procento žen absolvuje kvůli mastodynii lékařské vyšetření. Vzniká při hormonální nerovnováze ženských hormonů. Přitom může být hladina hormonů buď normální, nebo ve srovnání s jinými hormony příliš vysoká, nebo se tvoří více estrogenu. Kdysi se tvrdilo, že když je mastodynie, není to zhoubný nádor prsu. Studie uvádějí, že asi u 5 % žen s rakovinou prsu je mastodynie prvním symptomem onemocnění. Mastodynie bývá spojena s dysplazií (mastopatií, fibrocystickými změnami), kde se projevuje četnými změnami. Může se vyskytovat při gynekologických poruchách, při poruše štítné žlázy, při užívání hormonální substituční léčby, při užívání perorální antikoncepce, při zánětech prsou, při psychických poruchách.

 Mastodynie se projevuje otokem prsu/prsů, tupými až ostrými bolestmi často i s axilární bolestí, až s vyzařováním do lokte. Bolesti jsou v prsu nejčastěji lokalizované do horního kvadrantu. Často se projevuje měkkými bulkami, někdy sekrecí z bradavky. Vyskytuje se hlavně v druhé polovině menstruačního cyklu, hlavně před menstruací. S menstruací pak mastodynie často vymizí.

 Klíčovým momentem je vyšetření a uklidnění ženy, že se nejedná o karcinom. Tento fakt je sám o sobě úspěšný ve většině případů.

 Cílem léčby je zmenšení nebo vymizení bolesti, pocitu napětí. Léčba není jednotná a předepisují se různé hormonální a nehormonální přípravky. Z nehormonálních přípravků se využívají: fytoterapie, enzymoterapie a homeopatie. Možnou alternativní léčbou je užívání indol-3-karbinolu (I3C), ve formě výživového doplňku, který příznivě působí na metabolismus estrogenu a tím přispívá k vyrovnání jeho hladin. Indol-3-karbinol je látka, která se pro výživový doplněk INDONAL® získává extrakcí z křížokvětých rostlin, jako jsou brokolice, zelí, kedlubny, kapusta a květák.

Známá je především pro své hormonálně modulující účinky, může působit na více úrovních buněčného metabolismu: pozitivně ovlivňuje metabolismus hormonů a chrání zdravé buňky.

 V spolupráci s několika gynekology jsme provedli studii s různými diagnózami. Jedním z cílů studie bylo zjištění ovlivnění mastodynie pomocí doporučeného výživového doplňku. Studie se účastnilo celkem 106 žen s mastodynií. Z celkového počtu 96 žen s mastodynií užívalo 35 žen p. o. antikoncepci a tři ženy hormonální substituční léčbu. Z 96 žen, které pravidelně užívaly Indonal, 78 žen uvádělo subjektivní zlepšení, 14 žen bylo beze změny a čtyři ženy uváděly zhoršení subjektivního stavu- mastodynie.