Zlepšuje Kurkumin paměť i náladu?!

Studie vědců z roku 2018 z Kalifornské univerzity uvádí, že kurkumin příznivě působí na paměť i náladu u lidí, zejména u těch, kteří s přibývajícím věkem trápí ztráta paměti.

Studie hovoří o účincích kurkumínu na výkonnost paměti u lidí, kteří zatím netrpí demencí, a o jeho potenciálním vliv na amyloidní plaky a neutrofibrilové spleti, které mají za následek vznik deformace mozku v případě výskytu Alzheimerovy choroby. Věděli jste, že právě v Indii, která je rodištěm rostliny Kurkumy je nejméně seniorů trpících Alzheimerovou chorobou a že jejich kognitivní schopnosti jsou lepší?

Výzkumu se zúčastnilo 40 lidí, kteří měli mírné paměťové poruchy, byli ve věku od 50 do 90 roků. Subjektem byli náhodně podávané buď kurkuminové anebo placebo doplňky, 2x denně po dobu 18 měsíců. Na začátku a na konci výzkumu se zjišťoval i obsah kurkuminu v jejich krvi a 30 účastníků podstoupilo také tomografii anebo PET scan, aby bolo možné sledovat vliv kurkuminu na stupeň rozšíření plaků a spletí v jejich mozku.

Účastníci, kteří užívali kurkumin, zaznamenali výrazně zlepšení paměti a schopnosti soustředit se. Subjektem, kterým bolo podávané placebo, nezaznamenaly žádný rozdíl. V paměťových testech se subjekty užívající kurkumin zlepšili za 18 měsíců zhruba o 28%subjekty vykazovali zlepšení nálady. PET scen ukázal výrazné snížení plaků a spletí v amygdale a hypotalamu, které kontrolují vícero paměťových a emocionálních  funkcí.

ZDROJ:

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123101908.htm