2020-11-24 13:51:32

Acidosalus vaginalete u pacientů s infekcí močových cest

Pilotní studie hodnotící bezpečnost a účinnost vaginálních čípků Lactobacillus u pacientů s recidivující infekcí močových cest

 

 

Shinya Uehara a,∗, Koichi Monden a, Koji Nomoto b, Yuko Seno a, Reiko Kariyama a, Hiromi Kumon a

a Department of Urology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, 2-5-1 Shikata, Okayama 700-8558, Japan
b Yakult Central Institute for Microbiological Research, 1796 Yaho, Kunitachi, Tokyo 186-8650, Japan

 

 


Abstrakt

 

 

     Změny v původní vaginální mikroflóře s loro patogenními bakteriemi mohou predisponovat ženy s často opakující se bakteriální cystitidou. Laktobacily používaná jako probiotika hrají důležitou roli v prevenci kolonizace patogenních bakterií v pochvě. Prospektivní klinické pilotní studie byla provedena k potvrzení bezpečnosti a účinnosti vaginálních čípků Lactobacillus proti recidivě infekce močového traktu (Urinal Tract Infection - UTI).
Pacienti zařazení do studie byli poučení, aby užívali vaginální čípky obsahující kmen Lactobacillus crispatus GAI 98322. Bylo zaznamenané významné snížení počtu recidiv, bez jakýkoliv nepříznivých komplikací (P = 0,0007). Podávání vaginálních čípků obsahujících L. crispatus GAI 98332 se jevilo jako bezpečná a slibná léčba na prevenci recidivy UTI.

 

 

Stručný překlad


2.4. Do pilotní studie bylo zařáděných devět pacientek, které zažili víc jak dvě epizody UTI v předcházejících 12 měsících a které trpěly opakující se UTI najméně 2 roky. Sedm pacientek nemělo detekovatelné jiné komplikaci s močovým traktem, zatímco dvě pacientky měly neurogenní poruchy močového měchýře a byla u nich vykonaná čistící intermitentní katetrizaci.


Pacientky byly poučené, aby si vložili vaginální čípky obsahující L. crispatus GAI 98332 každé 2 dni během 1 roka před spaním.

 

Pacientky navštěvovali naši nemocnici každý měsíc a vyšetřili se subjektivní příznaky. Vykonala se analýza moči, kultivace moči a vagíny. Antimikrobiální látka byla podaná každému pacientovi s klinickými příznaky a symptomy UTI a protokol studie byl obnovený po vyléčení UTI. Porovnával se výskyt UTI před a během léčby vaginálními čípky obsahujícími L. crispatus GAI 98332.

 

 

Pacientky

Věk pacientky

Trvání onemocnění

Počet opakovaní UTI

Počet opakovaní UTI

Typ kauzativní infekce

Typ kauzativní Infekce

Katetrizaci

číslo

 

(UTI) v letech

za rok

po léčbě laktob. čípky

před léčbou

po léčbě

 

1

70

4

4

2

E. Clocae, E. Coli

E. Coli

ano

2

78

3

4

1

E.faecalils, E.coli

S.epidermis

ne

3

37

16

6

0

E.faecalis

bez infekce

ne

4

39

2

6

1

E.faecalis

E.faecalis

ne

5

37

15

8

4

E.Coli

E.coli

ne

6

55

8

6

1

E.Coli

E.coli

ne

7

53

8

4

2

E.Faecalis

E.coli

ano

8

80

4

4

0

P.Mirabilis

bez infekce

ne

9

66

4

3

1

E.coli

Efaecalis

ne


3.3. Klinický výsledek

 

Na této pilotní studii se zúčastnilo devět pacientek s opakující se UTI. U dvou z devíti pacientek byla vykonaná čistící intermitentní katetrizaci a sedm pacientek mělo nekomplikovanou UTI. Průměrný věk účastníků bol 57,2 ± 17,2 roků a opakovanou UTI trpěli 7,1 ± 5,2 let. Léčba vaginálními čípky obsahujícími L. crispatus GAI 98332 trvala 12 měsíců.


Pacientky neuvedly žádné vedlejší účinky spojené s léčbou. Zjištěné kultury ukázaly, že Escherichia coli bola izolovaná z moči nejčastěji před a během léčby (tabulky 2 a 3). Bylo pozorované významné snížení počtu recidiv během léčby (z průměrných 5,0 ± 1,6 epizod ročně na 1,3 ± 1,2, P = 0,0007).

 

 

 

  1. Diskuse

 

 Tato studie prokázala, že vaginální čípky s L. crispatus GAI 98332 mohou významně snížit výskyt UTI bez jakýkoliv nepříznivých komplikací během léčby. Důvod, proč studie prokázala významné snížení, může být, že byl vybraný nejvhodnější kmen L. crispatus, který se lehko izoluje z vagíny zdravých žen [12,13] a jeho schopnost produkovat peroxid vodíku a vázat se na epitelové buňky vagíny je téměř univerzální.

 

I když antimikrobiální látky jsou dost účinné při klinickém vyléčení UTI, nemění náchylnost pacienta na recidivy. Použití antimikrobiálních látek má za následek kvasinkovou vaginitidu v důsledku narušeni normálních hladin střevní a vaginální flóry a rozvoje antimikrobiální rezistence.

 

Na závěr

 

Údaje z této studie naznačují, že podávání vaginálních čípků obsahujících L. crispa- tus GAI 98332 může být bezpečná a slibná strategie na prevenci opakujících se UTI. Doporučuje se, aby se budoucí studie zaměřily na určení optimálního dávkování, trvání a způsobu dodávání laktobacilů na stanovení vaginální a / anebo periuretrální kolonizace.