Acidosalus vaginalete u pacientů s infekcí močových cest

Články a štúdie

03. května 2022

Shinya Uehara a,∗, Koichi Monden a, Koji Nomoto b, Yuko Seno a, Reiko Kariyama a, Hiromi Kumon a

Department of Urology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, 2-5-1 Shikata, Okayama 700-8558, Japan
Yakult Central Institute for Microbiological Research, 1796 Yaho, Kunitachi, Tokyo 186-8650, Japan

Abstrakt

Změnami v původní vaginální mikroflóře s uropatogenními bakteriemi mohou predisponovat ženy s často se opakující bakteriální cystitidou. Laktobacily používané jako probiotika hrají důležitou roli při prevenci kolonizace patogenních bakterií ve vagíně. Byla provedena perspektivní klinická pilotní studie na potvrzení bezpečnosti a účinnosti vaginálních čípků Lactobacillus proti recidivě bakteriální infekce močových cest (Urinal Tract Infection – UTI).
Pacienti zařazení do studie byli poučeni, aby užívali vaginální čípky obsahující kmen Lactobacillus crispatus GAI 98322. Bylo zaznamenáno významné snížení počtu recidiv, bez jakýchkoli nepříznivých komplikací (P = 0,0007). Podávání vaginálních čípků obsahujících L. crispatus GAI 98332 se jevilo jako bezpečná a slibná léčba k prevenci recidivy UTI.

 

2.4. Do pilotní studie bylo zařazeno devět pacientek, které zažily více než dvě epizody UTI v předchozích 12 měsících a které trpěly opakující se UTI nejméně 2 roky. Sedm pacientek nemělo detekovatelné jiné komplikace s močovým traktem, zatímco dvě pacientky měly neurogenní poruchy močového měchýře a byla u nich provedena čistící intermitentní katetrizace.

Pacientky byly poučeny, aby si vložily vaginální čípek obsahující L. crispatus GAI 98332 každé 2 dny po dobu 1 roku před spaním.

Pacientky navštěvovaly naši nemocnici každý měsíc a vyšetřily se subjektivní příznaky. Provedla se analýza moči, kultivace moči a vagíny. Antimikrobiální látka byla podána každému pacientovi s klinickými příznaky a symptomy UTI a protokol studie byl obnoven po vyléčení UTI. Porovnával se výskyt UTI před a během léčby vaginálními čípky obsahujícími L. crispatus GAI 98332.

 

Pacientky Věk pacientky Trvání onemocnění Počet opakování UTI Počet opakování UTI Typ kauzatívní infekce Typ kauzatívní Infekce Kateterizace
číslo   (UTI) v letech za rok po léčbě laktob. Čapíky pred liéčbou po léčbě  
1 70 4 4 2 E. Clocae, E. Coli E. Coli ano
2 78 3 4 1 E.faecalils, E.coli S.epidermis ne
3 37 16 6 0 E.faecalis bez infekcie ne
4 39 2 6 1 E.faecalis E.faecalis ne
5 37 15 8 4 E.Coli E.coli ne
6 55 8 6 1 E.Coli E.coli ne
7 53 8 4 2 E.Faecalis E.coli ano
8 80 4 4 0 P.Mirabilis Bez infekcie ne
9 66 4 3 1 E.coli Efaecalis ne

3.3. Klinický výsledek

Na této pilotní studii se zúčastnilo devět pacientek s opakující se UTI. U dvou z devíti pacientek byla provedena čistící intermitentní katetrizace a sedm pacientek mělo nekomplikovanou UTI. Průměrný věk účastníků byl 57,2 ± 17,2 let a opakovaně trpěly UTI 7,1 ± 5,2 let. Léčba vaginálními čípky obsahujícími L. crispatus GAI 98332 trvala 12 měsíců.

Pacientky neuvedly žádné vedlejší účinky spojené s léčbou. Zjištění kultury ukázala, že Escherichia coli byla izolována z moči nejčastěji před a během léčby (tabulky 2 a 3). Bylo pozorováno významné snížení počtu recidiv během léčby (z průměrných 5,0 ± 1,6 epizod ročně na 1,3 ± 1,2, P = 0,0007).

4. Diskuse

Tato studie prokázala, že vaginální čípky s L. crispatus GAI 98332 mohou významně snížit výskyt UTI bez jakýchkoli nepříznivých komplikací během léčby. Důvod, proč studie prokázala významné snížení, může být, že byl vybrán nejvhodnější kmen L. crispatus, který se snadno izoluje z vagíny zdravých žen [12,13] a jeho schopnost produkovat peroxid vodíku a vázat se na epitelové buňky vagíny je téměř univerzální.

I když antimikrobiální látky jsou dost účinné při klinickém vyléčení UTI, nemění náchylnost pacienta na recidivy. Použití antimikrobiálních látek má za následek kvasinkovou vaginitidu v důsledku narušení normálních hladin střevní a vaginální flóry a rozvoje antimikrobiální rezistence.

Na závěr

Údaje z této studie naznačují, že podávání vaginálních čípků obsahujících L. crispatus GAI 98332 může být bezpečná a slibná strategie pro prevenci opakujících se UTI. Doporučuje se, aby se budoucí studie zaměřily na určení optimálního dávkování, trvání a způsobu dodávání laktobacilů ke stanovení vaginální a/nebo periuretrální kolonizace.

 

 

Napsat komentář