Novinky, tipy a návody

Rozdíl mezi Indonal Forte a Indonal Woman?

Rozdíl mezi Indonal Forte a Indonal Woman?

Články a štúdie

21. června 2024

Indonal Forte a Indonal Woman mají stejnou hlavní účinnou látku Indol-3-karbinol a tedy podobné terapeutické účinky. Indonal Forte má však vyšší obsah této hlavní účinné látky, konkrétně o 50 mg na kapsli a také obsahuje kurkumin komplex, který vykazuje chemopreventivní účinek (Chemopreventivní účinek označuje schopnost určitých látek zabránit, oddálit anebo snížit riziko vzniku rakoviny). Piperin zvyšuje účinnost a vstřebatelnost účinných látek. Pokud tedy nemáte alergii na kurkumu, doporučujeme sáhnout po Indonale Forte. Pokud berete Indonal preventivně nebo máte alergii na kurkumu, doporučujeme Indonal Woman.

Zobrazit článek
Kazuistika Indonalu v praxi

Kazuistika Indonalu v praxi

Články a štúdie

15. ledna 2024

Hodnocení užívání výživového doplňku INDONAL v každodenní praxi gynekologů u slovenských žen v roce 2008. Pomohl 79% pacientkám s diagnózou dysplazie děložního čípku! Hodnocení probíhalo 6 měsíců, spolupracovalo na něm 25 lékařů a bylo vyšetřených 316 pacientek. Výsledky poukazují na výrazné zlepšení nálezů u diagnóz: dysplazie děložního čípku, myomy dělohy, mastopatie, cysty ovarií.

Zobrazit článek
Klimakterium u žen a Indonal FORTE® – první pomoc

Klimakterium u žen a Indonal FORTE® – první pomoc

Články a štúdie

03. května 2022

Období klimakteria může být pro množství žen depresivní a komplikované. Při prvních příznacích a vynechání menstruace v tomto věku je třeba vyhledat pomoc gynekologa, který zhodnotí stav, provede pečlivá vyšetření a nastaví správnou léčbu. Léčba je založena na doplnění hormonů, ale výborným pomocníkem při menopauze je také složení stravy a látka I3C. Má blahodárný účinek na hormonální rovnováhu žen a zvláště příznivě působí v období klimakteria.

Zobrazit článek
Využití Indol-3-karbinolu v gynekologii – odborný článek

Využití Indol-3-karbinolu v gynekologii – odborný článek

Články a štúdie

03. května 2022

Indol-3-karbinol je fytochemická látka získaná ze brukvovitých rostlin. Po jeho konzumaci vzniká několik oligomerických složek s různou biologickou účinností, mezi nimi i 3,3´-diindolylmetan. Vyznačují se antiestrogenovou a antiproliferační aktivitou. Studie přinesly pozitivní výsledky při zkoumání efektu indol-3-karbinolu při různých onkologických onemocněních a prokázaly se příznivé změny v metabolismu estrogenů. Využití indol-3-karbinolu se uplatňuje v prevenci a léčbě papilomatózních onemocnění způsobených lidským papilomavirem, ale i při karcinomu endometria a časných stadiích karcinomu prsu. Ovlivněním metabolismu estrogenů, metabolismu glukózy a snížením inzulínové rezistence se zdá být nadějnou doplňkovou léčbou při syndromu polycystických ovarií. Indol-3-karbinol se považuje za bezpečný i při dlouhodobém užívání.

Zobrazit článek
Acidosalus a jeho vliv na regresi HPV viru

Acidosalus a jeho vliv na regresi HPV viru

Články a štúdie

03. května 2022

Bylo prokázáno, že mnoho gynekologických problémů se stává důsledkem poruchy normální vaginální flóry, která na druhé straně mění kyselost vagíny, a tak rostou anaerobní bakterie a houby. Obvykle se to děje při lokálním a systémovém poškození imunity, při sexuálně přenosných chorobách, stresu, nevyvážené výživě a nadměrném používání antibiotik. Použitím probiotik se vaginální flóra regeneruje přirozeným způsobem. Cílem této studie bylo analyzovat účinek Acidosalus vaginalete na vývoj infekce lidským papilomavirem (HPV), intraepiteliální lézi děložního čípku (LSIL) a perzistentní HPV po eradikaci CIN2/3 a CIS.

Zobrazit článek
Ochranný účinek indol-3-karbinolu a karcinom prsu

Ochranný účinek indol-3-karbinolu a karcinom prsu

Články a štúdie

03. května 2022

Nedávné výsledky z epidemiologie, in vitro buněčných kultur a studií in vivo naznačují výhody indol-3-karbinolu při prevenci mnoha druhů rakoviny, včetně rakoviny prsu. Ukázalo se, že orální podávání indol-3-karbinolu příznivě ovlivňuje náš metabolismus estrogenů u lidí. Zvyšuje poměr 2-hydroxyestronu k 16alfa-hydroxyestronu. Experimentální a klinické důkazy naznačují, že 16a-hydroxylované estrogenové metabolity reagují jako silné estrogeny a jsou spojeny s rizikem rakoviny prsu, zatímco 2-hydroxylované metabolity mají nižší estrogenní aktivitu a jsou slabě spojeny s tímto onemocněním. Indol-3-karbinol je dobrým kandidátem pro klinické zkoušení u žen se zvýšeným rizikem rozvoje rakoviny prsu. Indol-3-karbinol selektivně indukoval apoptózu v buňkách rakoviny prsu, ale ne v numumorigenních buňkách prsu, což naznačuje potenciální terapeutický přínos I3C proti rakovině prsu [7]. Nízké hladiny indol-3-karbinolu inhibovaly růst nádorových buněk více než růst normálních prsních buněk. Fytochemický upregulovaný poměr Bax/Bcl-2 a snížená exprese Bcl-xL pouze v buňkách rakoviny prsu.

Zobrazit článek
Indol-3-Karbinol a léze děložního čípku MUDr. Redecha M.

Indol-3-Karbinol a léze děložního čípku MUDr. Redecha M.

Články a štúdie

03. května 2022

Derivát indolu, indol-3-karbinol (I3C), je látka přirozeně se vyskytující v zelných rostlinách. Tato látka inhibuje buněčnou proliferaci, zastavuje buněčný cyklus v G1 fázi a vyvolává apoptózu, čímž suprimuje tumorogenezi. Její užívání by tak mohlo napomáhat při prevenci a léčbě některých onemocnění včetně lézí děložního čípku. Molekulární mechanismy, kterými indoly suprimují tumorogenezi, však nejsou přesně známy. Ženy s cervikální intraepiteliální neoplazií II a III (CIN II/III) mají nižší poměr 2:16α-hydroxyestronu ve srovnání se ženami s fyziziologickým nálezem na děložním čípku. I3C účinně zvyšuj 2-hydroxylaci estrogenu v jaterních buňkách a podporuje tvorbu 2-hydoxyestronu na úkor 16α-hydroxyestronu. I3C by proto bylo možné využít jako doplněk při léčbě lézí děložního čípku. Jeho využití je však širší. V současnosti máme na trhu k dispozici několik preparáty a výživové doplňky s obsahem indol-3-karbinol. Doporučená denní dávka I3C je 200-400 mg dvakrát denně po dobu nejméně 4 týdnů.

Zobrazit článek
Zázračná Čaga. Zdraví pro celou rodinu!

Zázračná Čaga. Zdraví pro celou rodinu!

Články a štúdie

03. května 2022

Čaga je bohatá na Beta-D-glukany, které pomáhají vyrovnávat odpověď imunitního systému. Čaga pomáhá v případě potřeby posílit imunitní systém, ale na druhou stranu jej zpomaluje, když je hyperaktivní. Výzkum také ukázal, že čaga aktivuje imunitní buňky zodpovědné za boj proti iniciaci rakoviny. Výzkum stále probíhá, protože jsou zapotřebí další studie k určení celkové úlohy čagy při rakovině. Čaga se ukázala jako účinná při podpoře standardních přístupů k rakovině, jako je chemoterapie, kompenzací negativních vedlejších účinků tohoto programu.

Zobrazit článek
Acidosalus vaginalete u pacientů s infekcí močových cest

Acidosalus vaginalete u pacientů s infekcí močových cest

Články a štúdie

03. května 2022

Změnami v původní vaginální mikroflóře s uropatogenními bakteriemi mohou predisponovat ženy s často se opakující bakteriální cystitidou. Laktobacily používané jako probiotika hrají důležitou roli při prevenci kolonizace patogenních bakterií ve vagíně. Byla provedena perspektivní klinická pilotní studie na potvrzení bezpečnosti a účinnosti vaginálních čípků Lactobacillus proti recidivě bakteriální infekce močových cest (Urinal Tract Infection - UTI). Pacienti zařazení do studie byli poučeni, aby užívali vaginální čípky obsahující kmen Lactobacillus crispatus GAI 98322. Bylo zaznamenáno významné snížení počtu recidiv, bez jakýchkoli nepříznivých komplikací (P = 0,0007). Podávání vaginálních čípků obsahujících L. crispatus GAI 98332 se jevilo jako bezpečná a slibná léčba k prevenci recidivy UTI.

Zobrazit článek