Kazuistika Indonalu v praxi

Články a štúdie

15. ledna 2024

Pomohl 79% pacientkám s diagnózou dysplazie děložního čípku!

Hodnocení užívání výživového doplňku INDONAL v každodenní praxi gynekologů u slovenských žen v roce 2008

 Charakteristika hodnocení

 • hodnocení probíhalo 6 měsíců
 • spolupracovalo na něm 25 lékařů a bylo vyšetřených 316 pacientek
 • od vstupního vyšetření bylo pacientkám doporučené užívání výživového doplňku INDONAL(150mg)
 • Byly vytvořeny záznamové listy dat
 • obsahovaly – vstupní vyšetření
 • kontrola po 1-3 měsících
 • kontrola po 3-6 měsících
 • sledované diagnózy:
 • dysplazie děložního čípku (135 pacientek, s nich 71 pacientek do 30 let a 64 pacientek nad 30 let)
 • myomy dělohy (57 pacientek)
 • mastopatie (106 pacientek)
 • ovariální cysty (31 pacientek)
 • kondylomy (4 pacientky)
 • herpes genitalis (1 pacientka)

*některé onemocnění jsou kombinované

Zúčastnění lékaři: MUDr. Miezga, MUDr. Smolík, MUDr. Minárikoví, MUDr. Gáboríková, MUDr. Maličkayová, MUDr. Čierny, MUDr. Janek, MUDr. Vorosová, MUDr. Bella, MUDr. Lauda, MUDr. Berešová, MUDr. Havránek, MUDr. Blahutiaková, MUDR. Balco, MUDr. Szedély, MUDr. Ďurovská, MUDr. Pohančíková, MUDr. Šimo, MUDr. Grom, MUDr. Necpálová, MUDr. Kovačik, MUDr. Hollosy, MUDr. Garay, MUDr. Bugárová, MUDr. Ančicová.

 

Vstupné vyšetření obsahovalo:

 • evidenční číslo, datum vyšetření, kraj, okres, věk, diagnóza, gynekologické operace, porody, potraty, rodinná anamnéza,
 • rizikové faktory (hormonální antikoncepce, kouření, HPV, chronická infekce, jiné),
 • gynekologický nález,
 • cytologický/histologický nález,
 • USG,
 • Dosavadní léčba,
 • dávkování výživového doplňku INDONAL(150mg): 2×1 do hmotnosti 70 kg, při hmotnosti nad 70 kg- 3×1

Rizikové faktory-celkově

 • HPV (95 pacientek)
 • Porody (320 pacientek)
 • Potraty (92 pacientek)
 • Hormonální antikoncepce (126 pacientek)
 • Kouření (61 pacientek)

 

  Spokojnost pacientek

spokojenost pacientek celkově 1 2 3 4 5
1. Kontrola 294 116 136 36 3 3
2. Kontrola 310 160 118 27 4 1

 

          Vysvětlivky:

 1. velmi spokojená
 2. spokojená
 3. ani spokojená, ani nespokojená
 4. nespokojená
 5. velmi nespokojená

 

     Výsledky

Diagnózy Počet Zlepšení Bez změny Zhoršení Preventivně
dysplazie 123 97 (78,86%) 24 (19,51%) 1

(0,81%)

1 (0,81%)

konizace

mastopatie 96 78 (81,25%) 14 (14,58%) 4

(4,1%)

myomy 52 33 (63,46%) 18 (34,61%) 1 (

1,92%)

cysty 31 21 (67,74%) 8

(25,80%)

2

(6,45%)

kondylomy* 4 0 0 0 4 (100%)
herpes gen. 1 0 1 (100%) 0

* Kondylomy byly odstraněné chirurgicky anebo kryoterapií, INDONAL pacientky užívaly preventivně

      Závěr

Doteď zpracované výsledky poukazují na výrazné zlepšení nálezů u diagnóz:

 • dysplazie děložního čípku
 • myomy dělohy
 • mastopatie
 • cysty ovarií

 

 

*V případě zájmu o víc informací nás neváhejte kontaktovat: office@synergia-pharma.cz nebo +420 774 437 979                        

Napsat komentář