INDONAL v léčbě mastopatií MUDr. BELLA

Články a štúdie

03. května 2022

BRATISLAVA 17. dubna 2012 (WBN/PR) – Prsy se skládají z těla prsů, prsní bradavky a prsního dvorce. Prsní žláza se skládá z více jednotlivých žláz, individuálně se pohybují v počtu 15-20, vazivové tkáně a tukové tkáně. Během celého života ženy se v prsech odehrávají skoro dennodenní přeměny ve tkáni prsní žlázy, jelikož je zde velká závislost na hormonální produkci, která se během menstruačního cyklu významně mění. Mění se hlavně hladina ženských hormonů estrogenu a progesteronu. Při hormonálních vlivech je změna nejen žlázové tkáně, ale i ostatních částí prsu.

Také onemocnění prsů a změny v prsou se u žen vyskytují velmi často. Patří sem karcinom prsu, nezhoubné nádory prsu a hormonální změny prsů, které se mohou projevovat ložiskovou dysplazií, cystami nebo mastodynií. Karcinom prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním ze všech onkologických onemocnění u žen. Je to určitě nejzávažnější onemocnění prsou. Mnohem více žen však udává mastodynii. Mastodynie se vyskytuje hlavně u tzv. mastodynie. mastopatii, která je jednoznačně nezhoubné onemocnění prsů. Projevuje se bulkami, uzlíky v prsou až otokem prsou s projevy bolesti prsou, často s vyzařováním do paže. Udává se, že asi 30-80% žen během života má více méně bolestivost prsů. Některé ženy nemají pocit bolesti prsu po celý svůj život, některé ho mají od mlada. Nejčastěji před začátkem menstruace může, působením hormonů, docházet k otoku prsou, které často bývají bolestivé. Po skončení menstruace většinou zaniká. Tento pocit bolesti vzniká na podkladě hormonální nerovnováhy ženských pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu, následkem relativního nebo absolutního nadbytku estrogenů. Tyto změny způsobují změny tkáně prsů.

Se začátkem menopauzy se mastodynie většinou nevyskytuje. Vyskytuje se hlavně u žen v pohlavním věku života, hlavně od 30-50 let, ale není výjimečnost bolestivosti prsů iu mladších žen. Bolestivost může být v jednom nebo obou prsou. Pravidelné lékařské kontroly jsou potřebné. Léčba mastodynie je různorodá, od nehormonálních až po hormonální preparáty. Při léčbě bolestivosti prsů se předepisují různé léky. Před léčbou je nutno vyloučit zhoubný nádor prsu a teprve poté je možná léčba bolestivosti prsů, jelikož asi v 5% bolestivost může být spojena se zhoubným nádorem prsu. Cílem léčby je zmenšení nebo vymizení bolesti, snížit pocitu napětí prsů.

Jednou z možností snižujících bolestivost prsů je i Indonal, jehož účinná látka Indol-3-karbinol příznivě působí na metabolismus estrogenu a přispívá k vyrovnání jeho hladin. Indol-3-karbinol se pro výživový doplněk získává extrakcí z křížokvětých rostlin jako jsou brokolice, zelí, kedluben, kapusta a květák. Mechanismus účinku je v tom, že příznivě ovlivňuje vzájemný poměr metabolitů estrogenu ve prospěch 2a-hydroxyestronu, tzv. „dobrého metabolitu“ – tato cesta přeměny estrogenu nevede k rozvoji patologických změn měkkých tkání ženských pohlavních orgánů závislých na estrogenu.

Provedli jsme studii na různé diagnózy. Jedním z cílů studie bylo zjištění ovlivnění bolestivosti prsů pomocí doporučeného výživového doplňku Indonal. Do studie se zapojilo 27 lékařů z celého Slovenska a do studie bylo zahrnuto 316 žen. Hodnocení preparátu probíhalo po dobu 6 měsíců. Celkové zlepšení nebo až vymizení bolesti udávalo 81% žen, bez pocitu zlepšení 15% žen a zhoršení pocitu bolesti 4%. Indonal může v některých případech vyvolat mírné nežádoucí účinky. Mezi nejčastější byl právě pocit větší bolesti prsů, u zmíněných 4% žen nadýmání, v menším množství žaludeční nevolnost, slabé krvácení mimo menstruační cyklu.

Dosud zpracované výsledky poukazují na výrazné zlepšení nálezů u žen s bolestivostí prsů. U většiny pacientek bylo sledováno snížení bolesti cyklické i necyklické bolestivosti a zlepšení mastopatie přípravkem Indonal, pokud je předepsáno při správné diagnóze. Podobné hodnocení probíhá také v České republice.

Autor: MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Napsat komentář