Rostlinná terapie benigní hyperplazie prostaty

Články a štúdie

03. května 2022

Jedná se o zvětšení prostaty, velmi nepříjemné onemocnění, spojené s množstvím symptomů. Uvádí se, že symptomy BHP trpí přibližně 50 % mužů po 50. a až 75 % po 80. roce života. Nejběžnějšími symptomy jsou nutkání na močení, přerušované močení, slabý proud moči, pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře a další dráždivé symptomy, jako časté a naléhavé močení přes den a nokturie.

Serenoa plaziva (Serenoa repens) je palma, pochází z jihovýchodní části USA. Známá je také pod názvem americká trpasličí palma. Rostlinu tvoří oranžové až černé sušené zralé plody (7, 8). Extrakty z ní jsou jedněmi z nejpoužívanějších rostlinných extraktů v symptomatické léčbě poruch močení (dysurie, polakisurie, nocturie, retence moči) při benigní hyperplazii prostaty.

Na jakém principu působí?

Popsáno bylo několik mechanismů účinku, včetně antiandrogenního a antiestrogenového a inhibice růstového faktoru. Nejpravděpodobnějším je antiandrogenní účinek, který spočívá v inhibici enzymu 5-α-reduktázy, enzymu katalyzujícího přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron (DHT). DHT jako intracelulární androgen je zodpovědný za regulaci růstu prostaty. Inhibitory tohoto enzymu indukují apoptózu v prostatických epiteliálních buňkách, což vede k redukci objemu prostaty.

Skutečně funguje?

Účinnost extraktu z plodů serenoy potvrzuje několik klinických studií zahrnujících od 22 do 205 pacientů, kteří dostávali extrakt v dávce 160 mg 2krát denně po dobu 1 až 3 měsíců. Téměř ve všech studiích bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení symptomů BHP ve skupině užívající extrakt oproti placebu (8,9). Obsahové látky: hlavními obsahovými látkami v plodech jsou volné a esterifikované mastné kyseliny (laurová, myristová, olejová, linolová, linolenová, steárova, palmitová), fytosteroly (β-sitosterol a jeho 3-glukosid, kampesterol, stigmaster) , flavonoidy a silice.

Dávkování: doporučená denní dávka představuje 1 – 2 g drogy nebo 320 mg lipofilního extraktu, případně ekvivalentu v přípravcích. Nežádoucí účinky: vzácně se mohou vyskytnout zažívací potíže. Interakce: nejsou známé. Kontraindikace: nejsou známy. Těhotenství a kojení: užívání extraktu se nedoporučuje.

INDOL-3 KARBINOL

Indol-3-karbinol se doporučuje v prevenci proliferace tkáně a rakoviny prostaty. V nedávné době se stal velmi populární přírodní látkou v prevenci rakovinných onemocnění, zejména prsu a vaječníků. Jedná se o látku hojně rozšířenou v čeledi brukvovité. U této látky se předpokládá několik mechanismů účinku. Uvádí se zejména antiestrogenová aktivita, přímo se váže na estrogenové receptory, kde působí jako antagonista. Pokud jde o rakovinu prostaty, ve studiích in vitro indol-3-karbinol indukoval zánik rakovinných buněk a jeho aktivní metabolit diindolylmetan signifikantně potlačil bujení rakovinných buněk prostaty (PC-3). Látka Indol-3-karbinol se nachází v produktech INDONAL.

Silvia Fialová. 2013. Fytoterapia benígnej hyperplázie prostaty IN Via pract., 2013, 10(2): 65–68

Link: http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=6385&magazine_id=1

Napsat komentář